Værdier

TILLID ANERKENDELSE FÆLLESSKAB

Værdigrundlag

Værdigrundlaget i Eskilstrup børne og skolefællesskab er udarbejdet af fællesbestyrelsen, personale og børn.

Det er bestyrelsens intention og forventning at værdigrundlaget danner et fundament for al kommunikation, samarbejde og samvær inden for Eskilstrup børne- og skolefællesskab. Værdigrundlaget er samtidig grundlaget, hvorfra der arbejdes med visionen om at få det bedste frem i alle børn ved at udfordre og understøtte dem i deres udvikling og forudsætninger.

 

Værdigrundlaget er gældende for børn, forældre, medarbejdere, ledelse, bestyrelse og andre mulige aktører. Værdigrundlaget er et udtryk for hvad bestyrelsen særligt ønsker som retningsgivende sammenhængskraft i organisationen.

I værdiprocessen har flere fokusområder været drøftet, men er fravalgt til fordel for de 3 vigtigste værdier. (Beskrevet nedenfor)

 

Bestyrelsen er bevidst om at hver enkelt afdeling i Eskilstrup børne- og skolefælleskab har sin egen kultur, som er betinget af leder- og medarbejdersammensætning, faglig baggrund og afdelingens historik.

Vilkår som der skal tages hensyn til i det videre arbejde med værdigrundlaget. Det fælles værdigrundlag er samtidig en overordnet ramme, der skaber et fælles udgangspunkt, når ansatte samarbejder internt og eksternt.

 

Tillid

•Vi tror på at alle gør deres bedste

•Vi stoler på hinanden

•Vi taler med hinanden og ikke om hinanden

•Vi lytter, drøfter, aftaler og deler ansvar og opgaver

 

Anerkendelse

•Vi tror på at alle kan udvikle sig

•Vi møder hinanden med ligeværdighed

•Vi samarbejder og respekterer hinandens forskellighed

 

Fællesskab

•Vi er forpligtet over for hinanden

•Vi søger fælleskab på tværs af vilkår og forudsætninger

•Vi arbejder med et alsidigt fælleskab i lokalsamfundet

•Vi samarbejder på tværs af alder, matrikler og faglighed

 

TILLID

ANERKENDELSE

FÆLLESSKAB

Eskilstrup børne- og skolefællesskab

 

er en Landsbyordning, som består af to dagsinstitutioner og en skole med SFO og et udviklingscenter.

 

Eskilstrup børne og skolefællesskab har en fælles vision om at alle børn skal blive så dygtige de kan uanset hvem de er og hvor de kommer fra.

 

Læs mere om vores fælles profil og værdigrundlag øverset på siden.

 

Kontakt

 

Eskilstrup børne og skolefællesskab

Stødstrupvej 1

4863 Eskilstrup

 

T. 54 73 27 70

E. mail@ebogs.dk

W. www.ebogs.dk

Copyright @ All rights reserved